சுங்கத்தித்தில் டிஜிற்றல் முறையில் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் வசதி

இணையத்தில் புகழ்பெற்ற ஈ-பே முதலான பொறிமுறையின் ஊடாக இலங்கை வர்த்தகர்கள் வெளிநாடுகளில் உள்ள பாவனையாளர்களுக்கு நேரடியாக பொருட்களை அனுப்பி வைக்கும் வசதி கிடைத்துள்ளது.

இலங்கை பாவனையாளர்கள் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து நேரடியாக பொருட்களை வீடுகளுக்கே தருவித்துக் கொள்ளும் வசதி இருக்கிறது. ஆனால், இதே மாதிரி பொருட்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய வசதி இருக்கவில்லை.
அதிகரிக்கும் கேள்வியை பூர்த்தி செய்து, இலங்கை வர்த்தகர்கள் இலத்திரனியல் முறையின் கீழ் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வசதியளிக்கும் விதத்தில் புதிய முறை சார்ந்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சு சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
இதன் பிரகாரம், ஒரு பேரத்திற்கு மூவாயிரம் டொலர் என்ற உச்ச வரம்பிற்கு உட்பட்டவாறு இலங்கை வர்த்தகர்கள் வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை அனுப்பி வைக்க முடியும். இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் தம்மைப் பதிவு செய்து கொண்ட ஏற்றுமதியாளரரோஇ வர்த்தகரோஇ இலங்கையில் தம்மைப் பதிவு செய்து கொண்ட வர்த்தக நிறுவனமோஇ ஏற்றுமதியாளரோ இந்த வசதிகளை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.


Share on Google Plus

About Admin

எமது தளம் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் வரவேற்கத்தக்கது. உங்கள் கருத்துக்களை [email protected] என்ற மின்அஞ்சல் முகவரிக்க அனுப்பிவையுங்கள். நன்றி